لگد زدن ایران والیبال صربستان ورزشگاه

لگد زدن: ایران والیبال صربستان ورزشگاه مهدی مهدوی شهرام محمودی تیم ملی والیبال والیبال

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی طرح مجلس جهت زیاد کردن یارانه نقدی

بر اساس پیشنهاد مطرح شده است در کمیسیون تلفیق، تعدادی از نمایندگان در نظر دارند با جابه جایی یکی از ردیف های تبصره ۱۴، ۳۳۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات یارانه نقد

طرح مجلس جهت زیاد کردن یارانه نقدی

طرح مجلس جهت زیاد کردن یارانه نقدی

عبارات مهم : یارانه

بر اساس پیشنهاد مطرح شده است در کمیسیون تلفیق، تعدادی از نمایندگان در نظر دارند با جابه جایی یکی از ردیف های تبصره ۱۴، ۳۳۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات یارانه نقدی اضافه کنند.

تسنیم نوشت: بر اساس پیشنهاد مطرح شده است از سوی بعضی اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان در نظر دارند 3300 میلیارد تومان از اعتبارات گنجانده شده است در تبصره 14 لایحه بودجه مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان را به پرداخت یارانه های نقدی تخصیص داده شده است دهند.

طرح مجلس جهت زیاد کردن یارانه نقدی

این درحالی است که در سنوات قبل خرید تضمینی گندم از ردیف های دیگری تامین شده است ولی در لایحه بودجه 97 دولت 3300 میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه ها را در قالب تبصره 14 به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است.

بر این اساس پیشنهاد شده است در سال 97 نیز اعتبار خرید تضمینی گندم از ردیف های دیگر تامین شده است و اعتبارات به جای مانده صرف پرداخت یارانه نقدی و پوشش خانوارهایی شود که به صورت ناخواسته از دریافت یارانه نقدی باز مانده اند.

بر اساس پیشنهاد مطرح شده است در کمیسیون تلفیق، تعدادی از نمایندگان در نظر دارند با جابه جایی یکی از ردیف های تبصره ۱۴، ۳۳۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات یارانه نقد

بر اساس تبصره 14 لایحه بودجه از منابع 37 هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به غیر از یارانه نان، 23 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه ها، 7 هزار میلیارد تومان صرف فقر زدایی خانوارها با درآمد کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و 3700 میلیارد تومان صرف یارانه درمان و کم کردن هزینه های سلامت خواهد شد.

واژه های کلیدی: یارانه | تضمینی | لایحه بودجه | یارانه نقدی | دریافت یارانه | پرداخت یارانه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog